ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

De klant: de natuurlijke persoon zoals vermeld op de voorzijde van de overeenkomst die de
personal trainer tegen betaling inhuurt voor advies en begeleiding van een programma
training.

De personal trainer: de natuurlijke persoon zoals vermeld op de voorzijde van de overeenkomst die opgeleid
is om klanten tegen betaling te begeleiden bij een programma voor training.

Personal training: Personal training is een betaald programma met elementen van training waarin een
personal trainer een klant begeleidt om zijn of haar persoonlijke doelen te realiseren.

Artikel 1: over personal training en de mogelijke risico’s

a. Personal training is een programma met elementen van training waarin een component van fysieke
inspanning aanwezig is
b. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan of wilt beeindigen
c. U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen
d. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt.
U neemt deze risico’s in volle bewustzijn.

Artikel 2: aard van de overeenkomst

a. U heeft een overeenkomst afgesloten met een personal trainer welke op de overeenkomst met naam wordt genoemd. Deze personal trainer is zelfstandig ondernemer.
b. De aard van deze overeenkomst is dat u deze personal trainer opdracht geeft voor het geven van
adviezen en het samenstellen van uw programma op training en het begeleiden van dit programma.
c. De personal trainer waarmee u deze overeenkomst aangaat, voert zijn werkzaamheden onder eigen
verantwoordelijkheid uit.
d. De personal trainer heeft het recht (delen van) de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. De
personal trainer zal dit in overleg met de klant doen.

Artikel 3: aansprakelijkheid

a. Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke
activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen en het gebruik
van diverse conditie en trainingsapparatuur en –installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen
en/of gecontroleerd door de personal trainer.
b. U bevestigt hierbij dat u in goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die
uw deelname aan dit programma zou beperken.
c. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de personal trainer van alle claims,
eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de
conditie- en trainingsapparatuur en installaties
d. Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het
programma en ontheft hierbij de personal trainer van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen
ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of –scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en –installaties, ongeacht de fout.

e. Indien u een trainingstest laat uitvoeren door de personal trainer, dan vindt dit plaats onder uw eigen
verantwoordelijkheid en keuze. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen.
f. U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone
gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beinvloeden.
g. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf
bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de personal trainer die de test uitvoert wordt gevraagd.
h. De personal trainer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 4: overdraagbaarheid, betalingen, prijzen

a. U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomt niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden.
b. Trainingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.
c. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd.
d. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop in de toekomst.
e. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft.
f. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid.
g. U begrijpt dat de personal trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beeindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Artikel 5: annuleringen of te laat komen

a. Personal training sessies die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen moeten binnen 24 uur vooraf worden gemeld.
b. Annuleringen moeten worden gemaakt per e-mail of Whatsapp gericht aan de personal trainer of op andere schriftelijke wijze.
c. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw personal trainingsafspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.
d. De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen.
e. U wordt derhalve verzocht om op tijd voor uw sessie aanwezig te zijn.
f. U erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden is om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
g. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training volledig zal moeten worden voldaan. Het is aan de personal trainer om hierop eventueel uitzonderingen te maken.
h. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan en een volledige training.
i. U begrijpt dat het geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen. Doorgaans zal de personal trainer echter flexibel omgaan met dergelijke situaties.

Artikel 6: geldigheid en recht

a. Deze leveringsvoorwaarden gaan in bij het aangaan van de overeenkomst.
b. Op deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

SAMEN NADENKEN OVER EEN EFFECTIEF PROGRAMMA OP MAAT

SPORTEN EN BEWEGEN IN HARMONIE MET JE EIGEN LICHAAM

VERLEG JE GRENZEN EN PRESTEER BETER!

MOVE2BEFIT

TRAINEN OP IEDER NIVEAU

MAAK EEN AFSPRAAK