PRIVACYVERKLARING

Move2befit, gevestigd aan Veenslagen 5 3825 RT Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.eat2befit.nl Veenslagen 5 3825 RT Amersfoort 06-51767710

J.M. Ernest is de Functionaris Gegevensbescherming van Eat2befit. Zij is te bereiken via info@eat2befit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eat2befit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Eat2befit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
– Antropometische gegevens, dit zijn de weeg- en meetgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Eat2befit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Een inzicht te krijgen in je huidige eet- en leefpatroon om je een advies te kunnen geven
– Voor facturering
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eat2befit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens tot 2 jaar na het laatste contact in verband met advisering
Naam en adresgegevens tot 7 jaar na het laatste contact in verband met de wettelijke termijn van het bewaren van facturen
Gezondheids- en antropometrische gegevens tot 2 jaar na het laatste contact in verband met een vervolg adviestraject

Delen van persoonsgegevens met derden

Eat2befit deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Eat2befit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Eat2befit jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wij verstreken gegevens aan Move2befit, Erik Ernest als je er voor kiest om via Move2befit te gaan trainen. Dit doen we om te voorkomen dat je dezelfde gegevens nogmaals moet doorgeven. We doen dit alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Eat2befit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eat2befit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eat2befit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Eat2befit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eat2befit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@eat2befit.nl

SAMEN NADENKEN OVER EEN EFFECTIEF PROGRAMMA OP MAAT

SPORTEN EN BEWEGEN IN HARMONIE MET JE EIGEN LICHAAM

VERLEG JE GRENZEN EN PRESTEER BETER!

MOVE2BEFIT

TRAINEN OP IEDER NIVEAU

MAAK EEN AFSPRAAK